Okresní finále SLZŠ Košíková hoši
28. 2. 8:00 Gymnázium Rokycany
Soutěž v německém jazyce - okresní kolo
kat. I.A, II.A
8. 2. 8:30 Gym. Rokycany
Oblastní kolo soutěže v německém jazyce 
kat. I.B, II.B
7. 2. 9:00 Gymnázium T.G.M. Plzeň
Soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo 
kat. I.A, II.A
27. 2. 8:30 Gym. Rokycany
Oblastní kolo soutěže v anglickém jazyce 
kat. I.B, II.B
14. 2. 9:00 Gymnázium T.G.M. Plzeň
Zeměpisná olympiáda  
kat.  A, B, C, D
20. 2. 8:30 DDM Rokycany
Okresní kolo soutěže ZUŠ - sólový zpěv
22. 2.  ZUŠ Rokycany
Okresní kolo soutěže ZUŠ - dechové nástroje

Březen 2018
 

Olympiády a soutěže 

 • Celostátní přehlídka dětských recitátorů
23. 3. 8:30 ZUŠ Rokycany
 • Matematický klokan  
19. 3.  okres Rokycany

Akce v DDM Rokycany

 • Keramika pro děti a dospělé

23. 3.  16:00 DDM Rokycany  

 • Lidová píseň 

24. 3. 17:00 ZUŠ Rokycany

 • Výprava do ZOO Plzeň

29. 3. ZOO Plzeň

 • Cesta za pokladem

30. 3. 13:00 Borek

Tábory

 • Velikonoční tábor Brontosaurus
28. 3. - 1. 4
 

Duben 2018

 • Biologická olympiáda kat. D
12. 4. 8:30 DDM Rokycany
 • Biologická olympiáda kat. C
23. 4. 8:30 DDM Rokycany
 • Matematická olympiáda kat. Z6 Z7 Z8 
17. 4. 8:30 úřady Rokycany
 • Fyzikální olympiáda kat. E, F
4. 4. 8:30 DDM Rokycany
 • Středoškolská odborná činnost
3. 4. 8:30 Gymnázium Rokycany
 • Vybíjená 4.-5. třída ZŠ otevřená kat.II
18. 4. 8:00 ZŠ Jižní předměstí tělocvična
 • Vybíjená 4.-5. třída ZŠ dívky kat.II
19. 4. 8:00 ZŠ Jižní předměstí tělocvična
 • Okresní kolo přespolní běh ZŠKat. III a IV
27. 4.  12:00 Husovy sady Rokycany
 • Malá kopaná 9.tř SLZŠ kat. IV
25. 4. 8:00 ZŠ Jižní předměstí
 
 • Eskymácké obraty
7., 14. a 21. 4. 8:00 bazén Rokycany
 • Otvírání vodácké sezóny
21. 4. 13:00 Berounka Dolany
 • Velká cena karate XXIV. ročník
7. 4. 9:00 DDM Rokycany
 • Jarní střelecká soutěž
21. 4. 9:00 DDM Rokycany
 • Keramika pro děti a dospělé
6. a  20. 4. 16-19:00 DDM Rokycany
 • DEN ZEMĚ
26. 4.  9:00 -14:00 DDM Rokycany
 • Výprava Živá exotika Prahy
14. 4.  Praha
 • II. Filipojakubská noc v Borku
30. 4.  hřiště Borek
 
 
12. 2.  9:30 ZUŠ Rokycany