Okresní finále SLZŠ Košíková hoši
28. 2. 8:00 Gymnázium Rokycany
Soutěž v německém jazyce - okresní kolo
kat. I.A, II.A
8. 2. 8:30 Gym. Rokycany
Oblastní kolo soutěže v německém jazyce 
kat. I.B, II.B
7. 2. 9:00 Gymnázium T.G.M. Plzeň
Soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo 
kat. I.A, II.A
27. 2. 8:30 Gym. Rokycany
Oblastní kolo soutěže v anglickém jazyce 
kat. I.B, II.B
14. 2. 9:00 Gymnázium T.G.M. Plzeň
Zeměpisná olympiáda  
kat.  A, B, C, D
20. 2. 8:30 DDM Rokycany
Okresní kolo soutěže ZUŠ - sólový zpěv
22. 2.  ZUŠ Rokycany
Okresní kolo soutěže ZUŠ - dechové nástroje

Únor 2018
 

Olympiády a soutěže 

 • Okresní finále SLZŠ Košíková hoši

28. 2. 8:00 Gymnázium Rokycany

 • Soutěž v německém jazyce - okresní kolo

kat. I.A, II.A 8. 2. 8:30 Gym. Rokycany

 • Oblastní kolo soutěže v německém jazyce 

kat. I.B, II.B 7. 2. 9:00 Gymnázium T.G.M. Plzeň

 • Soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo 

kat. I.A, II.A 27. 2. 8:30 Gym. Rokycany

 • Oblastní kolo soutěže v anglickém jazyce 

kat. I.B, II.B 14. 2. 9:00 Gymnázium T.G.M. Plzeň

 • Zeměpisná olympiáda  

kat.  A, B, C, D 20. 2. 8:30 DDM Rokycany

 • Okresní kolo soutěže ZUŠ - sólový zpěv

22. 2.  ZUŠ Rokycany

 • Okresní kolo soutěže ZUŠ - dechové nástroje

12. 2.  9:30 ZUŠ Rokycany 

Akce v DDM Rokycany

 • Masopust na ledě
11. 2. 15-16:30 Zimní stadion Rokycany
 • Keramika pro děti a dospělé
9. a 23. 2. 16:00 DDM Rokycany
 • Namáhej si makovičku - deskové hry
24.2. 14 - 18:00 DDM Rokycany
 • Výprava na ZOO trhy v Plzni
10.2. Plzeň
 • Výprava do AQUAPALACE v Praze
2. 2. Praha
12. 2.  9:30 ZUŠ Rokycany